Označování souvislé a nesouvislé oblasti

Potřebujete označit velkou oblast nebo více oblastí najednou?

V rámci Office, ale i obecně v mnoha dalších programech a aplikacích (vyzkoušejte) platí princip označování:

Souvislá oblast

Kliknu levým tlačítkem do jednoho rohu nebo na počátek seznamu, přesunu se do protilehlého rohu nebo na konec seznam, stisknu Shift a kliknu na toto místo. Výhodné zejména když potřebujeme označovat velké úseky textu nebo tabulku přes několik obrazovek. Eliminujeme tak nepříjemnosti, kdy se nám při rolování napříč velkou oblastí podařilo povolit prst na tlačítku a musíme jezdit ještě jednou a ještě …

Nesouvislá oblast

Označím myší první část oblasti, stisknu Ctrl a myší označím druhou část a pak třetí a další a další.

Obdobně funguje při označování souborů.

nesouv_oblast

Chcete-li se dozvědět více, napište mi.