Otočená obrazovka

Už se vám to také stalo? Něco jste zmáčkli a najednou je zobrazení otočené. Obvykle za to může náhodný trojhmat na klávesnic.

?????????????

Vyzkoušejte, jak nastavit zpět:

Ctrl+Alt+šipka nahoru: Otočit o 0 stupňů (běžné zobrazení).
Ctrl+Alt+šipka doleva: Otočit o 90 stupňů.
Ctrl+Alt+šipka dolů: Otočit o 180 stupňů.
Ctrl+Alt+šipka doprava: Otočit o 270 stupňů.

Pokud nepomůže, najděte si ve Windows Nastavení zobrazení a zkuste najít řešení tam.

Chcete-li se dozvědět více, napište mi.