Firmám

Spolupracuji s menšími firmami, které nemají vlastní týmy odborníků, ale jsou si vědomy toho, že bez moderních nástrojů se neposunou dál.

 

Malým a středním firmám nabízím

IT audit

lupa seda

Audit stavu a využívání informačních systémů, programů a aplikací. Zpracuji analýzu firemních procesů a používaných IT nástrojů. Vyhodnotím úroveň uživatelů, bezpečnosti, atd.

V rámci hektického provozu nebývá čas zastavit se a promyslet, jestli je využití systémů

 • bezpečné

Dostanou se pracovníci právě a jen k informacím, které potřebují? Nehrozí únik informací z firmy?

 • přehledné

Brzdí uživatele příliš komplikované přístupy? Umí využít různé možnosti systémů?

 • efektivní

Dalo by se zadávání zjednodušit? Může si systém vytáhnout informace např. z internetu sám? Nezadáváme některé informace zbytečně několikrát? 

 • spolehlivé

Máme správně nastavenou zastupitelnost? Co kdyby odešel centrální počítač, vypadl internet, …? Zálohujeme opravdu dobře?

 

Výběr a implementace systémů

pocitace02

 

Zpracuji přehled aktuálního stavu vašich systémů, jejich nastavení, provázanosti, efektivity a úrovně využití jednotlivými uživateli.

V návaznosti na audit nebo business analýzu pro danou oblast navrhnu možná vylepšení, systémová opatření nebo změny procesů.

Pokud vyvstane potřeba pořídit některý systém nový, pomohu vám s jeho výběrem.

V případě rozsáhlejších systémů zpracuji analýzu, pomohu zorganizovat výběrové řízení, zajistím komunikaci s dodavatelem.

Pomohu vám i v průběhu implementace a případně zastřeším počáteční fázi provozu systému.

Proškolím uživatele, připravím provozní dokumentaci k systémům.

 

Projekty

prst_help

Potřebujete konzultanta na krátkodobý projekt?

 • Zpracuji business analýzu,
 • zajistím implementaci systému,
 • pomohu s reportingem,
 • nastavím kompletní prostředí firemních dokumentů (firemní šablony dokumentů, prezentací, výpočtů, …)
 • vyškolím uživatele.

 

Školení

Potřebujete proškolit zaměstnance? Mají rozličnou úroveň počítačových dovedností a jejich produktivita by mohla být vyšší? Chcete jim nabídnout rozšíření znalostí jako bonus? Rádi byste individuálně proškolili manažery?

Zajistím školení počítačových dovedností vlastními silami nebo vám doporučím jiné zkušené specialisty.

Pomohu se získáním dotací na vzdělávání zaměstnanců.

Konkrétní nabídka školení


Pokud nezvládnu řešení vašeho problému vlastními silami, spojím se s kolegy programátory, techniky, grafiky, … Společnými silami vám určitě pomůžeme i v těchto případech.


post-1244980_1280m

 

NAPIŠTE MI

Vaše jméno *

Váš email *

chci školeníaudit informačních systémůpomoc s výběrem systémujiné

Vaše zpráva

 

 • Firemní šablony
 • IT audit
 • Počítačová školení
 • Informační systémy