GDPR otázky

Soubor otázek, které bychom si měli zodpovědět při přípravě Analýzy zpracování osobních údajů:

Jaká data zpracováváme?

Pozor, nemluvíme jen o datech v informačních systémech. Máme i „data papírová“ – smlouvy, různé podklady, fotky,…

 • Jaká data konkrétně zpracováváme?
 • O jaký typ dat jde? Pracujeme s citlivými informacemi? Pracujeme s údaji dětí?
 • Na základě čeho jsme oprávněni je zpracovávat?
 • Kdy opravdu potřebujeme Souhlas?
 • Do kdy data můžeme zpracovávat?

Jak data zpracováváme?

 • Máme nadefinované procesy?
 • Víme kde, kdy, kdo a co s konkrétními daty dělá?
 • Máme zpracovány procesy jak data smazat?
 • Zpracováváme údaje automatizovaně?
 • Jsme schopni data (osobní údaje) rychle a jednoduše vytáhnout a poskytnou subjektu údajů?
 • Poskytujeme osobní údaje někomu dalšímu?
 • Zveřejňujeme osobní údaje? Fotky na sociální sítě, …

Kdo má k datům přístup?

 • Přístup do systémů bývá strukturovaný, ale nesdílíme náhodou přístupy více lidí najednou abychom ušetřili za licence? Máme přehled o uživatelích? Stíháme rušit přístupy při odchodu zaměstnanců?
 • A mají uživatelé přístup jen k datům, která potřebují?
 • Není čas na revizi přístupů?
 • A co data mimo systémy? Jak máme uspořádanou souborovou strukturu? Všichni všechno?
 • A co ty papíry? Kdo se dostane ke smlouvám? A co nevydařené kopie, používají se na šmíráky?

Kde data ukládáme?

 • Centrální server nebo jednotlivé notebooky?
 • Šifrujete?
 • Cloud?

Jak se k datům dostáváme?

 • Na server z domova přes jaké zabezpečení?
 • Na cloud odkudkoli?
 • Nedostane se k nim někdo neoprávněný?

Kudy data posíláme?

 • Jak funguje e-mail?
 • Jak sdílíme data z cloudu?
 • Jak předáváme papírová data?

A co lidé?

 • Máme proškolené zaměstnance/spolupracující osoby, se kterými sdílíme data?
 • Uvědomují si, s čím pracují a jaká jsou rizika?
 • Přemýšlejí u své práce?
 • Máme ošetřeny případy, kdy nám naše data zcizí, zneužijí, …? Staráme se o to, aby to neudělali? Máme kontrolní mechanizmy?

Máme v pořádku dokumenty?

 • Odpovídá Souhlas, který nám subjekty podepisují podmínkám GDPR?
 • Nebudeme muset všechny souhlasy obnovit?
 • Máme v pořádku smlouvy se všemi dodavateli, kteří nám data zpracovávají? Vyspecifikovali jsme si jejich odpovědnost? Jsou jejich systémy v souladu s GDPR?
 • Máme ošetřeny smlouvy s svými spolupracujícími firmami vč. OSVČ?
 • Máme směrnici pro ochranu dat?

Kde máme kritická místa?

 • Kudy nám mohou data utíkat?
 • Jaké je riziko?
 • Jaká je pravděpodobnost?
 • Jaké by to mělo dopady?

Co s tím?

 • Jak dokážeme rizika ošetřit?
 • Co k tomu budeme potřebovat?
 • Co nás to bude stát?
 • Kdy to dokážeme realizovat?
 • Jak to provedeme?

Splňujeme podmínky GDPR?

 • Víme, co se po nás chce?
 • Potřebujeme pověřence?
 • Máme zpracované dokumenty?
 • Víme, co dělat v okamžiku úniku dat?
 • Potřebujeme odbornou pomoc?
 • Nechtělo by to dát dohromady tým a projekt?

 

POTŘEBUJETE POMOC? NAPIŠTE MI

Vaše jméno *

Váš email *

Potřebuji pomoc s GDPRPotřebuji něco úplně jiného

Vaše zpráva