Profil

Ing. Ludmila Dušková  

 

Vystudovala jsem VUT v Brně, elektrotechnickou fakultu, obor technická kybernetika se zaměřením na řídící systémy.

 

Řízení v různých podobách se prolíná celou mou profesní kariérou.

 • programovala jsem systém řízení technologických celků v povrchových dolech
 • implementovala a spravovala jsem systém řízení bankovních operací
 • budovala jsem systém řízení soukromé firmy
 • navrhovala jsem systémy řízení rizik klientům
 • jako projektový manažer jsem řídila implementaci a správu informačního systému pro Čechy a Slovensko v rámci velké mezinárodní firmy
 • podílela jsem se na implementaci systému na projektové řízení v několika velkých organizacích
 • auditovala jsem informační systémy v několika malých a středních firmách

A po celou dobu jsou mým hlavním pracovním nástrojem počítače.  Během let jsem se naučila naslouchat běžným uživatelům a jejich potřeby tlumočit do IT jazyka a naopak jim vysvětlovat jejich jazykem, proč se počítač chová zrovna tak a ne jinak.

Pracovala jsem v obchodním světě, analyzovala potřeby klientů, hledala řešení jejich problémů.

V průběhu let jsem vyškolila mnoho uživatelů. Školila jsem základy práce s počítači, různé kancelářské aplikace i konkrétní odborné programy.

ball-862120_1920

 Od roku 2011 pracuji samostatně:

 • podílím se na projektech dodavatelů informačních systémů jako business analytik, konzultant a školitel
 • pro malé a střední firmy zajišťuji
  • odborné služby při jejich komunikaci s IT dodavateli
  • koordinaci jednotlivých systémů
  • stanovení firemních procesů a jejich nastavení v systémech
  • školení zaměstnanců
  • metodické řízení práce s informačními systémy
  • dokumentaci
 • školím jak skupiny, tak jednotlivce v různých počítačových dovednostech